EET

Třetí a čtvrtá etapa EET se odkládá

23.12.2017 14:56
Ústavní soud zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkají se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě...

Nové nařízení vlády o dočasném vyloučení některých tržeb z EET

24.11.2017 14:44
Dne 14. 11. 2017 bylo vydáno nové nařízení vlády týkající se dočasného vyloučení tržeb z evidence tržeb pro vybrané skupiny poplatníků. Jde o tržby u těžce zrakově postižených osob a tržby z prodeje sladkovodních ryb. Toto nařízení vlády č. 376/2017 Sb. bylo vydáno dne 14. 11. 2017 a od tohoto data...

Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

22.11.2017 15:53
16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb schválila vláda. Účinné je od vyhlášení ve Sbírce, tj. od 14. listopadu 2017 (zákon č. 132/2017 Sb.). Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na...

EET a prodej vánočních stromků

10.11.2017 13:28
Za jakých podmínek budou tržby z prodeje vánočních stromků podléhat povinné evidenci tržeb (EET)? Dotaz: V prosinci budeme u nás v provozovně prodávat vánoční stromečky. Chtěla bych se poradit, zda je možné na tuto činnost pohlížet jako na minoritní – nebude převyšovat částku 175 000 Kč, ani...

Účtenková loterie startuje již 1. října

04.10.2017 09:52
29.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí Ministerstvo financí spustí již 1. října účtenkovou loterii pod názvem “Účtenkovka”. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby...

Jak na EET u spolkové činnosti?

07.08.2017 11:56
Musí se spolky zapojit do EET? Pokud jste založili spolek, který například prodává výrobky na trzích, pořádá kulturní akce nebo získává příjmy z pronájmu, patrně nyní stojíte před otázkou, zda se máte zapojit do elektronické evidence tržeb (EET). Finanční správa ve své metodice řeší i...

Nové příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě

21.07.2017 11:13
Finanční správa zveřejnila nové “Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě”. Příklady naplnění položek datové zprávy II pro různé typy tržeb a situací navazují na předchozí příklady publikované v únoru 2017. Tyto nově vydané příklady nejsou pouhou aktualizací dříve již vydaného...

Finanční správa zvýšila limit pro povinnou EET u neziskových subjektů

06.06.2017 15:15
Finanční správa vyšla vstříc veřejně prospěšným poplatníkům. Upravila metodiku postupu pro aplikaci elektronické evidence tržeb a zvýšila limit pro uplatnění výjimky. V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku...

Evidence tržeb

16.05.2017 16:13
Jak si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Kde a jak rychle? Co když neobdržím FIK ke zprávě o tržbě? Jaký FIK je platný? Když obdržím FIK, mám jistotu, že eviduji správně? Jak si mohu ověřit vlastní účtenku? Co když moje účtenka nebude nalezena? Co znamená duplicita tržby? Na tyto a další otázky se...

Jak na EET u spolků?

28.04.2017 12:46
MF uspořádalo konferenci k EET pro neziskový sektor, na které byly mj. zodpovězeny otázky týkající se spolků… Ministerstvo financí a Finanční správa ani po zavedení elektronické evidence tržeb nepolevují v kontaktní informační kampani k tomuto důležitému opatření a ve čtvrtek 20. dubna 2017 proto...
1 | 2 >>