EET

EET má do konce roku 2020 pauzu

19.05.2020 21:11
  Elektronická evidence tržeb (EET) prožívá v roce 2020 řadu změn, nejdříve měly být zavedeny 3. a 4. vlny EET, byla zrušena Účtenkovka, ovšem vidle do vládních plánů hodila pandemie koronaviru a EET bylo přerušeno úplně. Do kdy je EET přerušeno? Zavádění 3. a 4. vlny EET...

3. a 4. fáze EET startuje od 1. 5. 2020

17.12.2019 19:58
Od 1. 5. 2020 se bude EET týkat až 300 000 podnikatelů, kteří si budou moci zvolit mezi elektronickou (on-line) evidencí tržeb a možností tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim off-line). Zvláštní režim - tzv. papírová evidence tržeb (off-line). AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek,...

Stravovací služby od 1. 5. 2020

17.12.2019 19:57
V souvislosti s další vlnou EET se novelou zákonem č. 256/2019 Sb. s účinností od 1. 5. 2020 mění sazby daně u stravování a podávání nápojů vč. točeného piva. Do 10% sazby daně budou s účinností od 1. 5. 2020 přesunuty stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného piva (pouze však pivo v...

Zkontrolujte včas platnost certifikátu ve vašem pokladním zařízení pro EET

08.10.2019 16:25
2.10.2019, Zdroj: Finanční správaFinanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních...

Upřesňující dokument EET , pomůcka u stravovacích služeb atd...

06.08.2018 17:08
Ministerstvo financí a Finanční správa ČR vydali upřesňující dokument, který slouží jako pomůcka pro zatřídění jednotlivých obchodních modelů v oblasti stravování a stánkového prodeje potravin v souvislosti s EET.    Ústavní soud rozhodl odložit třetí a čtvrtou fázi elektronické...

Upozornění Finanční správy - certifikáty EET od 10.09.2018

03.08.2018 11:36
Finanční správa upozorňuje, že dne 10. 9. 2018 dochází ke změně certifikátu pro komunikaci s příjmovou stranou systému evidence tržeb. Finanční správa 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení...

Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?

21.03.2018 14:20
15.3.2018, Zdroj: Finanční správaU poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti plynoucí ze zákona o evidenci tržeb, může docházet k situacím, v jejichž důsledku evidenční povinnost zaniká. Častým důvodem je ukončení výkonu podnikatelské činnosti nebo omezení přijímání plateb...

Třetí a čtvrtá etapa EET se odkládá

23.12.2017 14:56
Ústavní soud zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkají se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě...

Nové nařízení vlády o dočasném vyloučení některých tržeb z EET

24.11.2017 14:44
Dne 14. 11. 2017 bylo vydáno nové nařízení vlády týkající se dočasného vyloučení tržeb z evidence tržeb pro vybrané skupiny poplatníků. Jde o tržby u těžce zrakově postižených osob a tržby z prodeje sladkovodních ryb. Toto nařízení vlády č. 376/2017 Sb. bylo vydáno dne 14. 11. 2017 a od tohoto data...

Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

22.11.2017 15:53
16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb schválila vláda. Účinné je od vyhlášení ve Sbírce, tj. od 14. listopadu 2017 (zákon č. 132/2017 Sb.). Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na...
1 | 2 | 3 >>