EET

Zkontrolujte včas platnost certifikátu ve vašem pokladním zařízení pro EET

08.10.2019 16:25
2.10.2019, Zdroj: Finanční správaFinanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních...

Upřesňující dokument EET , pomůcka u stravovacích služeb atd...

06.08.2018 17:08
Ministerstvo financí a Finanční správa ČR vydali upřesňující dokument, který slouží jako pomůcka pro zatřídění jednotlivých obchodních modelů v oblasti stravování a stánkového prodeje potravin v souvislosti s EET.    Ústavní soud rozhodl odložit třetí a čtvrtou fázi elektronické...

Upozornění Finanční správy - certifikáty EET od 10.09.2018

03.08.2018 11:36
Finanční správa upozorňuje, že dne 10. 9. 2018 dochází ke změně certifikátu pro komunikaci s příjmovou stranou systému evidence tržeb. Finanční správa 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení...

Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?

21.03.2018 14:20
15.3.2018, Zdroj: Finanční správaU poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti plynoucí ze zákona o evidenci tržeb, může docházet k situacím, v jejichž důsledku evidenční povinnost zaniká. Častým důvodem je ukončení výkonu podnikatelské činnosti nebo omezení přijímání plateb...

Třetí a čtvrtá etapa EET se odkládá

23.12.2017 14:56
Ústavní soud zrušil plánovaný "náběh" třetí a čtvrté etapy elektronické evidence tržeb. S odloženou platností škrtl i několik dalších ustanovení zákona o evidenci tržeb, týkají se například bezhotovostních plateb a rodných čísel na účtenkách. Třetí a čtvrtá vlna není podle nálezu sama o sobě...

Nové nařízení vlády o dočasném vyloučení některých tržeb z EET

24.11.2017 14:44
Dne 14. 11. 2017 bylo vydáno nové nařízení vlády týkající se dočasného vyloučení tržeb z evidence tržeb pro vybrané skupiny poplatníků. Jde o tržby u těžce zrakově postižených osob a tržby z prodeje sladkovodních ryb. Toto nařízení vlády č. 376/2017 Sb. bylo vydáno dne 14. 11. 2017 a od tohoto data...

Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

22.11.2017 15:53
16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb schválila vláda. Účinné je od vyhlášení ve Sbírce, tj. od 14. listopadu 2017 (zákon č. 132/2017 Sb.). Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na...

EET a prodej vánočních stromků

10.11.2017 13:28
Za jakých podmínek budou tržby z prodeje vánočních stromků podléhat povinné evidenci tržeb (EET)? Dotaz: V prosinci budeme u nás v provozovně prodávat vánoční stromečky. Chtěla bych se poradit, zda je možné na tuto činnost pohlížet jako na minoritní – nebude převyšovat částku 175 000 Kč, ani...

Účtenková loterie startuje již 1. října

04.10.2017 09:52
29.9.2017, Zdroj: Ministerstvo financí Ministerstvo financí spustí již 1. října účtenkovou loterii pod názvem “Účtenkovka”. Zákazníci v ní mají šanci každý měsíc vyhrát jednu z 21 025 cen v hodnotě od 100 do 1 000 000 korun. Stačí jen zaregistrovat účtenku vydanou obchodníkem, který eviduje tržby...

Jak na EET u spolkové činnosti?

07.08.2017 11:56
Musí se spolky zapojit do EET? Pokud jste založili spolek, který například prodává výrobky na trzích, pořádá kulturní akce nebo získává příjmy z pronájmu, patrně nyní stojíte před otázkou, zda se máte zapojit do elektronické evidence tržeb (EET). Finanční správa ve své metodice řeší i...
1 | 2 | 3 >>