EET

Nové příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě

21.07.2017 11:13
Finanční správa zveřejnila nové “Příklady naplnění položek datové zprávy o evidované tržbě”. Příklady naplnění položek datové zprávy II pro různé typy tržeb a situací navazují na předchozí příklady publikované v únoru 2017. Tyto nově vydané příklady nejsou pouhou aktualizací dříve již vydaného...

Finanční správa zvýšila limit pro povinnou EET u neziskových subjektů

06.06.2017 15:15
Finanční správa vyšla vstříc veřejně prospěšným poplatníkům. Upravila metodiku postupu pro aplikaci elektronické evidence tržeb a zvýšila limit pro uplatnění výjimky. V návaznosti na několikaměsíční dialog, který s neziskovými organizacemi vedl resort financí, Finanční správa aktualizovala metodiku...

Evidence tržeb

16.05.2017 16:13
Jak si mohu sám ověřit zaevidované tržby? Kde a jak rychle? Co když neobdržím FIK ke zprávě o tržbě? Jaký FIK je platný? Když obdržím FIK, mám jistotu, že eviduji správně? Jak si mohu ověřit vlastní účtenku? Co když moje účtenka nebude nalezena? Co znamená duplicita tržby? Na tyto a další otázky se...

Jak na EET u spolků?

28.04.2017 12:46
MF uspořádalo konferenci k EET pro neziskový sektor, na které byly mj. zodpovězeny otázky týkající se spolků… Ministerstvo financí a Finanční správa ani po zavedení elektronické evidence tržeb nepolevují v kontaktní informační kampani k tomuto důležitému opatření a ve čtvrtek 20. dubna 2017 proto...

Turistická informační centra nemusí nutně rušit komisní prodej

21.03.2017 18:26
Ministerstvo financí reaguje na v médiích publikované zprávy, že některá turistická informační centra, která prodávají formou komisního prodeje výrobky zejména místních zemědělců, řemeslníků, chráněných dílen nebo například publikace místních spolků, budou tento prodej rušit v důsledku spuštění...

EET a specifické případy v obchodě

17.03.2017 11:03
Jak řešit reklamaci zboží a platby „dárkovou poukázkou“ ve vazbě na povinnou evidenci tržeb? Dotaz: Jsme prodejna obuvi a aktuálně v souvislosti s EET řešíme následující problém. Jak musí evidovaná tržba korespondovat s účetnictvím? Máme několik druhů případů, které nejsou evidovanou tržbou: •...

Evidence tržeb přijatých poplatníky prostřednictvím dopravců

17.03.2017 10:57
Následující informace slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb (dále též „dopravci“). Níže jsou uvedena pravidla, za jakých jsou poplatníci povinni evidovat tržby přijaté...

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

03.03.2017 12:38
Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb. 1) model „Přímé zastoupení“ V případech, kdy dopravce jedná na základě přímého zastoupení (např. na základě mandátní či...

Důležitá informace pro ty které se týká EET

17.02.2017 13:00
Důležitá informace pro ty které se týká EET 1. vlna od 1.12.2016 .a následující vlny. Nechat si udělat informační cedulku je jedno jaká forma, papír, umělá cedulka atd…..s přesním znění textu – žlutě. Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby,...

Do konce února lze využít rozšířené úřední hodiny územních pracovišť FÚ pro vyřízení autentizačních údajů k EET

17.02.2017 12:58
Dle sdělení České daňové správy si autentizační údaje k EET zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů. Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodiny. Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a...
<< 1 | 2 | 3 >>