Články

Dovoz zdravotnického materiálu a DPH

08.04.2020 12:10
Do ČR proudí dodávky zdravotnického materiálu nakupovaného státem i soukromými osobami. Lze je osvobodit od DPH? Při dovozu zdravotnického materiálu, například roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků určených k omezení šíření nákazy koronavirem, ze zemí mimo EU, je možné uplatnit...

Tři roky s EET

17.12.2019 20:01
Zdroj: Ministerstvo financíNižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství V neděli 1. prosince uplynuly tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. Elektronická evidence tržeb se následně 1....

Daňové dopady práce z domova

17.12.2019 19:51
Finanční správa nalezla shodu se zástupci Komory daňových poradců ohledně daňových dopadů práce z domova V příspěvku na Koordinační výbor jsou rozlišeny tyto druhy kompenzací: Pokud jde o opotřebení vlastního majetku zaměstnance používaného pro výkon práce, pak je lze řešit náhradou za...

Technické zhodnocení a opravy v pronajaté budově

21.08.2019 12:14
Jaké daňové důsledky mohou být spojeny s opravami či technickým zhodnocením, které provádí nájemce v pronajaté budově? Na co je třeba dát pozor, aby se předešlo daňovým doměrkům?Dotaz:Firma má pronajaté prostory v budově jiné společnosti, jež je majitelem nemovitosti. Majitel má budovu zařazenou do...

Vrácení příplatku společníkovi a výplata rezervního fondu

18.01.2019 18:31
. Vrácení příplatku mimo základní kapitálPříplatky jsou řešeny v § 162 a následujících ZOK. Podle platné právní úpravy rozlišujeme příplatky povinné, které jsou určené společenskou smlouvou a dobrovolné, které v praxi převažují. Příplatky obecně slouží ke kapitálovému dovybavení společnosti, nelze...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>