EET

Tržby přijaté prostřednictvím dopravců

03.03.2017 12:38
Tento materiál slouží jako pomůcka pro poplatníky, kteří k expedici zboží zákazníkům využívají externích služeb přepravních společností, kurýrů či poskytovatelů poštovních služeb. 1) model „Přímé zastoupení“ V případech, kdy dopravce jedná na základě přímého zastoupení (např. na základě mandátní či...

Důležitá informace pro ty které se týká EET

17.02.2017 13:00
Důležitá informace pro ty které se týká EET 1. vlna od 1.12.2016 .a následující vlny. Nechat si udělat informační cedulku je jedno jaká forma, papír, umělá cedulka atd…..s přesním znění textu – žlutě. Informační oznámení musí prodávající umístit v místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby,...

Do konce února lze využít rozšířené úřední hodiny územních pracovišť FÚ pro vyřízení autentizačních údajů k EET

17.02.2017 12:58
Dle sdělení České daňové správy si autentizační údaje k EET zatím vyzvedla jen čtvrtina podnikatelů. Finanční správa proto do konce února rozšiřuje úřední hodiny. Druhá vlna elektronické evidence tržeb startuje již 1. března 2017. Dotkne se odhadem 250 tisíc podnikatelských subjektů z maloobchodu a...

Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb

17.02.2017 12:50
Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb byl doplněn o posouzení možnosti zahájení evidence tržeb z „minoritní“ činnosti poplatníka až v pozdější fázi, než kam spadá povinnost tuto činnost evidovat podle klasifikace NACE. Doplnění Metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb o...

GFŘ zveřejnilo stanovisko v případě on-line plateb 9.2.2017, Zdroj: Generální finanční ředitelství

14.02.2017 16:13
S ohledem na nejasnosti v posuzování okamžiku, kdy je poplatník povinen vystavit účtu v případě on-line plateb např. prostřednictvím platební brány, vydalo GFŘ toto upřesňující stanovisko, z kterého mj. vyplývá i možnost, kdy v určitých případech bude moci poplatník zaslat správci daně údaje o...
<< 1 | 2 | 3