COVID-19 aktuality

Posunutí podání daňového přiznání do 18. srpna 2020 Liberační balíček I, II a III

10.06.2020 18:56
Ministerstvo financí předložilo na dnešní jednání vlády návrh tzv. Liberačního balíčku III, který prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Vládou schválený návrh upravuje několik daňových úlev...

Zaměstnanci firem v platební neschopnosti budou moci opět požádat Úřad práce o vyplacení dlužné mzdy

19.05.2020 21:08
15.5.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zaměstnanci firem, kterým zaměstnavatel nevyplatil mzdu, protože je v platební neschopnosti, budou opět moci požádat o vyplacení mzdového nároku Úřad práce. Možnost domáhat se dlužné mzdy touto cestou aktuálně brání zákon přijatý ke zmírnění...

Odklad splatnosti sociálního pojištění pomůže zaměstnavatelům překonat obtíže

19.05.2020 21:04
14.5.2020, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zaměstnavatelé budou moci až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Z hrubých mezd by odváděli pouze pojistné placené za zaměstnance (6,5 %). Návrh...

Lhůta pro schválení účetní závěrky byla prodloužena

19.05.2020 00:00
9.05.2020 21:01 d 24. 4. 2020 je účinný zákon, který speciálně upravuje běh lhůt pro účely různých řízení. Dotýká se též lhůty pro schválení účetní závěrky. Podle zákona o obchodních korporacích má být řádná účetní závěrka projednána valnou hromadou vždy nejpozději do šesti měsíců od...

Vzory nejaktuálnějších žádostí ke stažení

24.03.2020 18:50
Vzory nejaktuálnějších žádostí ke stažení Níže naleznete ke stažení vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost...

Daňové otázky

24.03.2020 18:49
Daňové otázky Detailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Problematika úlev na pojistném však není (doposud) centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení...

JSTE OSVČ A NEMŮŽETE NYNÍ PRACOVAT?

24.03.2020 18:47
JSTE OSVČ A NEMŮŽETE NYNÍ PRACOVAT? Přehled důležitých informací a opatření vlády ke koronaviru stahujte ZDE.

JAK NA TO

24.03.2020 18:45
24.03.2020 18:38 JAK NA TO Aktualizovanou souhrnnou informaci, která vám zodpoví klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete ZDE.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů

24.03.2020 18:44
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů Ve smyslu ustanovení § 174 daňového řádu může v odůvodněných případech správce daně stanovit zálohy jinak (tj. v jiné výši), popřípadě povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací...

Máte podnět či potřebujete poradit.

22.03.2020 00:00
https://pespropodnikatele.cz/