rejstrikove-soudy-kontakty-id.pdf (41,7 kB)rejstrikove-soudy-kontakty-id.pdf (42658)

financni-sprava-seznam-id.pdf (73,1 kB)financni-sprava-seznam-id.pdf (74892)

Užitečné odkazy

Aktuální kurzy devizového trhu

https://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp

Daňový portál

 https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Daňové tiskopisy

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/dc2_tiskopisy.html

Internetový rádce      

https://www.vyplata.cz/

Registr plátců DPH   

https://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/platci_dph.html

Vyhledávání osob v obchodním rejstříku

https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

Vyhledávání osob v živnostenském rejstříku

https://www.rzp.cz/

Česká správa sociálního zabezpečení
 

https://www.cssz.cz/cz

Česká kancelář pojistitelu  Informační středisko pro poškozené - Vyhledávání dle SPZ

https://ic.ckp.cz/ICwww/servlet?_page=searchSPZ&lngID=1


www.komora.cz/koronavirus/