Upozornění Finanční správy - certifikáty EET od 10.09.2018

03.08.2018 11:36

Finanční správa upozorňuje, že dne 10. 9. 2018 dochází ke změně certifikátu pro komunikaci s příjmovou stranou systému evidence tržeb.

Finanční správa 10. 9. 2018 změní SSL certifikát příjmové strany systému EET. Jedná se o certifikát, kterým je zabezpečeno HTTPS spojení mezi pokladním zařízením a příjmovou stranou EET. Pro bezproblémovou evidenci tržeb doporučujeme poplatníkům, aby se u svého dodavatele pokladního zařízení nebo pokladního softwaru ujistili, že jejich zařízení novému SSL certifikátu důvěřuje.

Výrobcům a dodavatelům pokladních zařízení a software doporučujeme, aby zkontrolovali funkcionalitu svých systémů a ujistili se tímto, že přechod na nový SSL certifikát bude pro jejich zákazníky bezproblémový. Podrobnosti k výměně certifikátu jsou zveřejněny na webu www.etrzby.cz na stránce Oznámení pro vývojáře (Technické podrobnosti a informace jsou uvedeny v sekci pro vývojáře).

Změna se netýká certifikátů pro evidenci tržeb (vydané CA EET prostřednictvím webové aplikace Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu) sloužících k autentizaci datových zpráv.

Technické podrobnosti a informace jsou uvedeny na webu www.etrzby.cz v novinkách v Sekci pro vývojáře.