Archiv článků

Daňový kalendář 2018

17.05.2018 16:07
Zdroj: Finanční správa ČR (FS ČR) Daňový kalendář pro rok 2018 stanovuje termíny pro podávání daňových přiznání a odvodů pro daně z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, daň silniční, daň z nemovitostí i daně energetické. LedenÚnorBřezenDubenKvětenČerven...

GDPR v kostce

13.04.2018 15:47
3.4.2018, Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu   GDPR je nová legislativa EU, která bude platit od 25. 5. 2018. Výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů a zároveň zvýší povinnosti institucí a firem tato data chránit. Níže naleznete základní informace o tom, co nám GDPR přinese. Nové...

Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání

22.03.2018 15:16
Pojištění odpovědnosti za škodu při zpracování daňového přiznání Rozsudek NS z 27. 10. 2015, sp. zn. 32 Cdo 4092/2014 (Rc 88/2016) Zpracování daňového přiznání pro jiné subjekty podnikatelským způsobem nespadá pod živnost „činnost účetních poradců, vedení účetnictví,...

GDPR - postup v případě porušení zabezpečení

21.03.2018 14:24
Správce nebo zpracovatel mají povinnost zabezpečit zpracovávané údaje. Přesto může dojít k porušení zabezpečení osobních údajů. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů musí být podle článku 33 nahlášeno bez zbytečného odkladu dozorovému úřadu, v České republice tedy Úřadu pro ochranu osobních...

GDPR - postup v případě porušení zabezpečení

21.03.2018 14:23
Správce nebo zpracovatel mají povinnost zabezpečit zpracovávané údaje. Přesto může dojít k porušení zabezpečení osobních údajů. Jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů musí být podle článku 33 nahlášeno bez zbytečného odkladu dozorovému úřadu, v České republice tedy Úřadu pro ochranu osobních...

Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?

21.03.2018 14:20
15.3.2018, Zdroj: Finanční správaU poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti plynoucí ze zákona o evidenci tržeb, může docházet k situacím, v jejichž důsledku evidenční povinnost zaniká. Častým důvodem je ukončení výkonu podnikatelské činnosti nebo omezení přijímání plateb...

Jednotný kurz za rok 2017

19.03.2018 15:40
Počátkem roku 2018 došlo rovněž k aktualizaci jednotného kurzu, který může využít pro přepočet výnosů a nákladů roku 2017 poplatníkem, který nevede účetnictví. Jednotný kurz se počítá jako průměr vypočtený z kursu stanoveného pro danou měnu ČNB vždy k poslednímu dni každého...

Pokyn GFŘ D-36 a jednotné kurzy za zdaňovací období 2017

19.01.2018 13:37
5.1.2018, Zdroj: Generální finanční ředitelství Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn D-36 ke stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2017. Tyto kurzy jsou určeny poplatníkům, kteří nevedou účetnictví a kteří použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst....

Jak uplatnit paušální výdaje za rok 2017?

19.01.2018 13:29
16.1.2018, Zdroj: Česká daňová správa Podnikatelé a pronajímatelé mají při zpracování daňového přiznání za rok 2017 možnost volby. Buď uplatní nižší paušální výdaje a slevu na manželku/manžela a daňové zvýhodnění na děti, nebo vyšší výdajový paušál, ale bez slevy a daňového zvýhodnění. Musí si tedy...

GDPR ochrana osobních údajů 25.05.2018 co nás čeká s GDPR – nejčastější dotazy

05.01.2018 14:25
24.11.2017, Zdroj: Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Tak tady máme další novinku platnost od 25.05.2018, je velmi náročná na implementaci ( zavádění v platnost) proto již předem dáváme na vědomí. Co je GDPR? Nejčastější dotazy...
Záznamy: 1 - 10 ze 223
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>