Archiv článků

Pokyn GFŘ D-42 jednotné kurzy

17.01.2020 19:47
10.1.2020, Zdroj: Generální finanční ředitelství Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2019 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2019. Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, použijí pro přepočet cizí měny jednotný kurz stanovený podle § 38 odst....

Tři roky s EET

17.12.2019 20:01
Zdroj: Ministerstvo financíNižší daně a jejich větší výběr, cílenější kontroly a růst mezd v pohostinství V neděli 1. prosince uplynuly tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. Elektronická evidence tržeb se následně 1....

3. a 4. fáze EET startuje od 1. 5. 2020

17.12.2019 19:58
Od 1. 5. 2020 se bude EET týkat až 300 000 podnikatelů, kteří si budou moci zvolit mezi elektronickou (on-line) evidencí tržeb a možností tzv. papírové evidence tržeb (tzv. zvláštní režim off-line). Zvláštní režim - tzv. papírová evidence tržeb (off-line). AMSP ČR se podařilo prosadit požadavek,...

Stravovací služby od 1. 5. 2020

17.12.2019 19:57
V souvislosti s další vlnou EET se novelou zákonem č. 256/2019 Sb. s účinností od 1. 5. 2020 mění sazby daně u stravování a podávání nápojů vč. točeného piva. Do 10% sazby daně budou s účinností od 1. 5. 2020 přesunuty stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného piva (pouze však pivo v...

Sankce při nepodání kontrolního hlášení

17.12.2019 19:53
Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu. Pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu zákonná povinnost uhradit pokutu ve výši: a) 1 000 Kč, pokud jej dodatečně podá (po stanovené lhůtě) bez vyzvání správce daně, b)...

Daňové dopady práce z domova

17.12.2019 19:51
Finanční správa nalezla shodu se zástupci Komory daňových poradců ohledně daňových dopadů práce z domova V příspěvku na Koordinační výbor jsou rozlišeny tyto druhy kompenzací: Pokud jde o opotřebení vlastního majetku zaměstnance používaného pro výkon práce, pak je lze řešit náhradou za...

Nové XML kontrolního hlášení od 1. 10. 2019

08.10.2019 16:28
Novela zákona o DPH účinná převážně od 1. 4. 2019 přinesla v úpravě změny, které si vyžádaly úpravu struktury kontrolního hlášení. Nová XML struktura kontrolního hlášení se použije od října. Všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 budou tedy podávána v nové...

Zkontrolujte včas platnost certifikátu ve vašem pokladním zařízení pro EET

08.10.2019 16:25
2.10.2019, Zdroj: Finanční správaFinanční správa upozorňuje poplatníky, kteří si vygenerovali pokladní certifikát pro zařízení elektronické evidence tržeb před třemi lety, aby zkontrolovali jeho platnost. Do konce letošního roku a začátkem roku 2020 bude docházet k ukončení platnosti pokladních...

Co se změní s eNeschopenkami od 1. 1. 2020?

30.08.2019 15:15
30.8.2019, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečeníOd 1. ledna 2020 zahájí ČSSZ ostrý provoz kompletního, plně funkčního a povinného systému eNeschopenky (byla přijata zákony č. 259/2017 Sb. a č. 164/2019 Sb.). Elektronické zpracování přinese zjednodušení v předávání informací mezi nemocnými...

Technické zhodnocení a opravy v pronajaté budově

21.08.2019 12:14
Jaké daňové důsledky mohou být spojeny s opravami či technickým zhodnocením, které provádí nájemce v pronajaté budově? Na co je třeba dát pozor, aby se předešlo daňovým doměrkům?Dotaz:Firma má pronajaté prostory v budově jiné společnosti, jež je majitelem nemovitosti. Majitel má budovu zařazenou do...
Záznamy: 31 - 40 ze 249
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>