Mzdová agenda

Mzdová agenda

Zpracování mezd pro malé organizace do 25 zaměstnanců, pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti.

Roční vyúčtování daně ze závislé činnosti, evidenční listy, přihlášky a odhlášky zaměstnanců. Komunikace  formou e- portálu OSSZ, ZP.

Zastupování při kontrolách na OSSZ a ZP na základě plné moci.