Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2016

05.08.2016 10:22

Prezident republiky podepsal novelu zákonného opatření Senátu, o dani z nabytí nemovitých věcí. Nově bude daň z nabytí nemovitých věcí platit kupující.

Novela zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, projednávaná poměrně dlouhou dobu jako sněmovní tisk č. 639, definitivně prošla celým legislativním procesem a vychází ve Sbírce jako zákon č. 254/2016 Sb.

Nejpodstatnější změnou, kterou novela přináší, je to, že nově bude daň z nabytí nemovitých věcí platit vždy nabyvatel, v případě prodeje tedy kupující.

Dle dosavadní úpravy je podle ustanovení § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, poplatníkem této daně primárně převodce vlastnického práva k nemovité věci. Jen v případě, kdy je ze smlouvy zřejmé, že se na tom obě strany dohodly, může být poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daň z převodu nemovitostí) nabyvatel (kupující).

Podle schválené novely bude tedy nově poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí vždy nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci.

Novelou se dále:

  • zcela ruší institut ručitele;
  • sazba daně ve výši čtyř procent se nemění;
  • nové stavby a jednotky budou i nadále při prvním úplatném nabytí od daně osvobozeny, nově se to ale bude týkat jen nemovitostí skutečně dokončených nebo užívaných, nikoliv teprve rozestavěných;
  • od placení daně z nabytí nemovitých věcí se novelou osvobozují kraje, obce a jejich svazky, tyto samosprávné celky nebudou muset ani podávat daňová přiznání;
  • zjednodušuje se také určení základu daně při směně nemovitých věcí.

Účinnost změn bude od prvního dne třetího kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tj. od 1. 11. 2016.