Změna sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

29.03.2017 13:22

Změna sazby DPH u novin a časopisů od 1. 3. 2017

Dne 17. 1. 2017 jsme zveřejnili informaci o snížení sazby DPH u novin a časopisů z 15 % na 10 % s tím, že v účinnost tato změna vstoupí až 15. dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Ke zveřejnění ve Sbírce zákonů došlo 14. 2. 2017. Druhá snížená sazba daně (tj. 10 %) se tedy u dodání novin a časopisů uplatní od 1. 3. 2017.