Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016.

15.04.2016 10:39

Zákon o evidenci tržeb nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Účinnosti nabývá prvním dnem osmého kalendářního měsíce po dni jeho vyhlášení (§ 39 „ZoET“). Evidenční povinnost vznikne podnikatelům v první vlně od 1. prosince 2016.

Aby byl náběh systému plynulejší, přistoupilo Ministerstvo financí k jeho rozfázování (§ 37 ZoET).  Podnikatel vyhodnotí, z jaké činnosti mu tržby plynou a zatřídí danou činnost do příslušné fáze podle klasifikace NACE.

Od zatřídění se pak odvíjí vznik povinnosti podnikatele zahájit evidenci příslušných tržeb, a to bez ohledu na to, zda tržby pochází z hlavní či jiné podnikatelské činnosti. Podnikatelé budou evidovat tržby z jednotlivých činností následovně:

 1.  fáze (od 1. prosince 2016) - stravovací a ubytovací služby
  • NACE 55 - Ubytování (většinou krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny…)
  • NACE 56 - Stravování a pohostinství (nabízena jídla a nápoje k okamžité konzumaci, a to ať již jsou  konzumována na místě či nikoliv, restaurace, hospody, kavárny, kantýny,       stánky, zmrzlináři, catering…)
 2. fáze (od 1. března 2017) - maloobchod a velkoobchod
  • NACE 45.1 - Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
  • NACE 45.3 - Obchod s díly a příslušenstvím  pro motorová vozidla, kromě motocyklů
  • NACE 45.4 - Obchod, opravy a údržba motocyklů,  jejich dílů a příslušenství
  • NACE 46 - Velkoobchod, kromě motorových vozidel
  • NACE 47 - Maloobchod, kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na tržištích…)
 3. fáze (od 1. března 2018) - ostatní činnosti, které nejsou v 1.,  2. nebo 4. fázi – zahrnuje všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích, například se jedná o:
  • NACE 49.32 - Taxislužba
  • NACE 49.10 - Železniční osobní doprava meziměstská
  • NACE 49.41 - Silniční nákladní doprava
  • NACE 10.7, 10.1,… - Podnikatele ve výrobě (pekaři, cukráři, řezníci…)
  • NACE 86, 69.1, 75.0,… - Svobodná povolání (lékaři, právníci, veterináři…)
  • a další
 4. fáze (od 1. června 2018) - vybraná řemesla a výrobní činnost
  • NACE 13 - Výroba textilií
  • NACE 14 - Výroba oděvů
  • NACE 15 - Výroba usní a souvisejících výrobků
  • NACE 16 - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
  • NACE 17 - Výroba papíru a výrobků z papíru
  • NACE 20.4 - Výroba mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních přípravků
  • NACE 22 - Výroba pryžových a plastových  výrobků
  • NACE 23 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
  • NACE 25 - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
  • NACE 31 - Výroba nábytku
  • NACE 32 - Ostatní zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb, hudebních nástrojů…)
  • NACE 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení
  • NACE 43 - Specializované stavební činnosti  (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)
  • NACE 95 - Opravy počítačů a výrobků pro osobní  potřebu a převážně pro domácnost (hodinový manžel, opravář počítačů…)
  • NACE 96 - Poskytování ostatních osobních služeb  (např. kadeřnice, maséři, kartářky…)