Vznik povinnosti přiznat DPH

09.08.2017 12:54

Generální finanční ředitelství vydalo výklad ke vzniku povinnosti přiznat daň po novelizaci zákonem č. 170/2017 Sb.

S účinností od 1. 7. 2017 dochází k nové formulaci pravidla pro stanovení povinnosti přiznat daň a k jeho přesunutí do nového ustanovení § 20a zákona o DPH. To částečně přebírá dosavadní úpravu § 21. Pravidla pro vznik povinnosti přiznat daň se nemají věcně měnit: 

  • Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
  • Je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty.

Nově je povinnost přiznat daň ze zálohy upřesněna tak, že neplatí v případě, není-li zdanitelné plnění ke dni přijetí úplaty známo dostatečně určitě dostatečně určitě. Ke dni přijetí úplaty, ze které vzniká povinnost přiznat daň, musí být známo alespoň:

a)      zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,

b)      sazba daně v případě zdanitelného plnění a

c)      místo plnění.

Informace obsahuje konkrétní příklady, kdy při přijetí platby před DUZP ne/vzniká povinnost daň přiznat.

Povinnost přiznat daň vzniká též při prodeji poukazů (vč. slevových poukazů), pokud je jasné, o jaký okruh plnění může jít, v jaké sazbě daně a že je místo plnění v ČR. Například poukaz k odběru zboží (oděvu) v konkrétní prodejně s pánskými oděvy, poukaz na odběr zboží či služby v obchodě s kosmetikou, poukaz na zboží cukrárny (ať půjde o stravovací službu konzumovanou na místě, nebo o odnesený dort, vždy jde o první sníženou sazbu daně), obdobně poukaz na stravovací službu v restauraci – bez alkoholických nápojů apod.

Povinnost přiznat daň naopak nevzniká též při prodeji poukazů, kdy ke dni přijetí této úplaty není dostatečně jasné, k jakému konkrétnímu druhu zboží či služby se úplata vztahuje, nebo není ke dni přijetí této úplaty dostatečně zřejmá sazba daně či místo plnění. Například poukaz na stravovací službu v restauraci – včetně alkoholických nápojů (není známo, zda bude zákazník konzumovat jídlo, alkoholické nápoje či nealkoholické nápoje), poukaz do obchodního centra, předplacené dobíjecí kupony (lze nejen čerpat samotné telefonní služby mobilního operátora, ale může mu být prostřednictvím nich poskytnuta celá řada dalších plnění třetími stranami, např. jízdné v městské hromadné dopravě, parkovné, filmy na DVD, předplatné novin a časopisů apod.), zálohy na energie při nájmu nemovitých věcí (není specifikován podíl úplaty na jednotlivé druhy energie, jejichž dodání podléhá rozdílným sazbám daně).

Věcný dopad má novelizace na předplacené dobíjecí kupony mobilních operátorů, které opravňují využít služby operátora i služby třetích stran. Povinnost přiznat daň vzniká až ke dni čerpání služeb konečným zákazníkem. Nicméně přechodná ustanovení řeší postup u kuponů daných do oběhu před účinností novely, tj. do 30. 6. 2017. Pak se daň přiznává při prodeji kuponu i v dalším článku řetězce, ne až při čerpání služby konečným zákazníkem.