Vyšší daňové zvýhodnění na dítě od 1.5.2016

12.05.2016 12:43

Ve Sbírce zákonů vyšla stručná novela č. 125/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Novelou se zvyšuje daňové zvýhodnění na druhé, třetí a další dítě. Jde o splnění dohody vládní koalice, že rodiny s více než jedním dítětem si každý rok daňově polepší. Novela č. 125/2016 Sb. nabude účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 1. května 2016.

 
Díky pozměňovacímu návrhu garančního rozpočtového výboru Sněmovny, bylo do novely vloženo přechodné ustanovení, které zajistí, aby se vyšší sleva na děti mohla uplatnit zpětně za celé zdaňovací období roku 2016. Generální finanční ředitelství uvedlo, že u zaměstnanců, kterým jsou nyní odečítány v měsíčních zálohách slevy ve stejné výši jako v roce 2015, dojde k dorovnání při ročním zúčtování záloh na začátku roku 2017.
Daňové zvýhodnění lze uplatnit formou daňové slevy, ale i formou daňového bonusu. 
 
Vláda již oznámila, že pro rok 2017 počítá s dalším navýšením daňového zvýhodnění na vyživované děti.
 
Daňové zvýhodnění v Kč za rok
  2015 2016
Jedno dítě 13 404 13 404
Druhé dítě 15 804 17 004
Třetí a další dítě 17 004 20 604