Výklad k DPH u poukazů

21.08.2019 12:03

Generální finanční ředitelství vydalo výklad uplatňování DPH u poukazů.

Novelizací zákonem č. 80/2019 Sb. byla implementována úprava pro poukazy ve Směrnici. Generální finanční ředitelství připravilo výklad problematiky a vydalo Informaci GFŘ k uplatňování DPH u poukazů.

Informace na řadě příkladů ukazuje rozdíl mezi jednoúčelovými a víceúčelovými poukazy. Hlavní změny se týkají tzv. jednoúčelových poukazů. Při reklamaci zboží hrazeného poukazem a uznání slevy vzniká povinnost vystavit opravný daňový doklad nejenom prodejci zboží, ale i vydavateli poukazu.     

Informace pojednává rovněž o specifických případech, kdy jsou jednoúčelové poukazy převedeny bez úplaty, např. jsou darovány klientům. Při bezúplatném vydání nebo převodu jednoúčelových poukazů se pravidla pro uplatňování DPH u jednoúčelových poukazů vymezená v § 15a zákona o DPH neuplatní. Převody poukazů nejsou v této situaci považovány za předmět DPH. Případné dodávky zboží pak podléhají pravidlům, podle nichž se bezúplatné dodání zboží, u kterého byl uplatněn nárok na odpočet, považuje za dodání zboží podléhající DPH. Výklad se věnuje i situaci, kdy zboží na základě bezúplatně převedeného poukazu dodá jiný plátce.