Údaje uváděné individuálně a kumulativně v kontrolním hlášení od 1.1.2016

11.11.2015 09:22  kontrolním hlášení by měla být individuálně vykazovaná plnění osobám povinným k dani s hodnotou nad 10 000 Kč. Plnění s nižší hodnotou se vykazují kumulativně.

Zdanitelná plnění zdaňovaná ve standardním režimu s místem plnění v ČR se budou vykazovat v části A.4. nebo A.5. kontrolního hlášení.

V části A.4. se mají vykazovat uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit. Jde o dodání zboží a poskytnutí služby, kdy daň odvádí dodavatel, které se uvádí na řádek 1 a 2 přiznání.

V části A.5. se pak uvádějí ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad. Jde o plnění, na která byly vystaveny zjednodušené daňové doklady, plnění s místem plnění v ČR bez povinnosti vystavit daňový doklad (fyzickým osobám nepovinným k dani), popř. jiná plnění pro osoby ne/povinné k dani do 10 000 Kč vč. daně. Plnění s místem plnění v ČR poskytnutých osobám neusazeným, které nemají české DIČ, se uvádějí do části A.5. bez ohledu na jejich výši. V části A.5. se údaje uvádějí kumulativně za celé období.