Stravování - obchodní modely, platby on-line

06.12.2016 17:35

Na portálu Finanční správy k EET (www.etrzby.cz) byly zveřejněny dva důležité metodické dokumenty, které upřesňují výklad zákona o evidenci tržeb.

V první řadě jde o podrobný popis různých obchodních modelů a situací, při nichž dochází k prodeji potravin:

  1. Stravování a pohostinství – CZ NACE 56 – 1. fáze EET od 1. 12. 2016
  2. Maloobchodní prodej potravin a nápojů – CZ NACE 47 –  2. fáze EET od 1. 3. 2017
  3. Stravování – dodání zboží – 3. fáze EET od 1. 3. 2018

Jedenáctistránkový materiál zveřejněný na portále 
www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Stravovani_Obchodni_modely.pdf obsahuje rozsáhlou přehlednou tabulku všech možných modelů a situací, z nichž může podnikatel vyvodit, do které fáze (nebo fází) tržby z jeho činnosti spadají. Jsou zde rozlišeny např. i prodeje občerstvení v obchodním centru nebo v divadle či na stadionu, festivaly, pojízdné prodejny apod.

Dalším důležitým materiálem je podrobnější komentář k online platbám, které probíhají nejen v e-shopech, ale i v rámci prodejů a rezervací ubytování prostřednictvím internetu.

V případě pochybností při složitějších modelech prodeje přes internet je ve zmíněném materiálu zdůrazněna možnost poplatníka (podnikatele) v souladu s ustanovením § 32 zákona o evidenci tržeb požádat místně příslušného správce daně o závazné posouzení o určení evidované tržby. Pokud však poplatník nechce rozlišovat, zda konkrétní platba je či není evidovanou tržbou, může evidovat všechny přijímané platby.