Snížení DPH a elektronická evidence tržeb 2016

17.02.2016 10:47

Návrh zákona o elektronické evidenci tržeb schválili poslanci. Zároveň má být snížena sazba daně u stravovacích služeb.

Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. Účinnosti má nabýt koncem roku 2016. Nejprve mají být evidovány tržby z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, po třech měsících budou evidovány tržby ze sektoru maloobchod a velkoobchod. Následně po přípravné fázi 15 měsíců po spuštění mají být evidovány tržby v ostatních činnostech. Nakonec po 18 měsících po spuštění mají mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti.

V zákoně o daních z příjmů má být zavedena jednorázová sleva na dani pro všechny poplatníky daně z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč, pokud jim v daném roce vznikla povinnost evidovat tržby.

V zákoně o DPH mají být do 15% sazby daně přeřazeny stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejde o podání alkoholických nápojů.