Sleva na dítě a manželku i při výdajích procentem z příjmů 2017

24.01.2017 15:25

Poslanci schválili pozměňovací návrhy k připravované novelizací zákona o daních z příjmů, díky kterým mohou uplatnit slevu na děti a na manžela bez příjmů i osoby uplatňující výdaje procentem z příjmů.

Osoby s příjmy z podnikání podle § 7 nebo z pronájmu podle § 9 uplatňující výdaje procentem z příjmů nemohou uplatnit slevy na manžela / manželku bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně ani daňové zvýhodnění na dítě, pokud součet dílčích základů, u nichž byly uplatněny výdaje procentem z příjmů, je vyšší než 50 % z celkového základu daně.

Poslanecká sněmovna schválila v rámci třetího čtení návrhu novelizace daňových předpisů s účinností od 1. dubna 2017 dvě vzájemně provázané změny.

První z nich je další omezení výdajů procentem z příjmů:

  • U příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z ostatního podnikání řemeslného, kde lze uplatnit výdaje na úrovni 80 % příjmů, je maximální možný odpočet 1,6 mil. Kč. Po novele má být pouze 800 tis. Kč.
  • U živností spadajících do výdajů na úrovni 60 % příjmů se absolutní výše odpočtu uplatněných procentem z příjmů má omezit na 1,2 mil. Kč. Po novele má být pouze 600 tis. Kč.
  • U činností s 40% výdaji je dán strop pro absolutní výši odpočtu 800 tis. Kč. Po novele má být pouze 400 tis. Kč.
  • U pronájmu s 30% výdaji je dán strop pro absolutní výši odpočtu 600 tis. Kč. Po novele má být pouze 300 tis. Kč.

Zároveň se však vrací možnost uplatnění slevy na dani na manžela / manželku bez zdanitelných příjmů nad 68 000 Kč ročně (24 840 Kč) a daňového zvýhodnění na dítě (navyšující se částka podle počtu dětí).