Seznam daní - leden 2017

24.01.2017 15:39

Seznam daní - leden 2017

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

 • daň z příjmů

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

 • spotřební daň

  splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

 • daň z přidané hodnoty

  daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

 • daň z přidané hodnoty

  souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

 • daň z přidané hodnoty

  kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

 • energetické daně

  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

 • spotřební daň

  daňové přiznání za prosinec 2016

 • biopaliva

  hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.

 • daň silniční

  daňové přiznání a daň za rok 2016

 • daň z nemovitých věcí

  daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2016

 • daň z příjmů

  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016