Přiznání k DPH jen elektronicky od 1.1.2014

07.01.2014 13:42
 

 

DPH elektronicky výkladem GFŘ


 

Generální finanční ředitelství zveřejnilo výklad k elektronickému podání v oblasti DPH od 1. ledna 2014, které se týká i přiznání za rok 2013 učiněná v roce 2014. Upozorňuje na výjimky, kdy i osoby bez obecné povinnosti elektronických podání musí podávat elektronická souhrnná hlášení nebo elektronický výpis z evidence u stavebních prací.

Generální finanční ředitelství ve své informaci potvrzuje a upozorňuje na následující body

Co je povinen podat plátce elektronicky?

  • daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání a hlášení včetně příloh,
  • přihlášky k registraci a oznámení o změně registračních údajů.

Na koho se tato povinnost vztahuje?

  • Plátci – právnické osoby
  • Plátci – fyzické osoby s obratem nad 6 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích měsíců
  • Plátci – fyzické osoby s povinností činit podání elektronicky ze zákona

Z uvedeného vyplývá, že se povinnost netýká identifikovaných osob. Pozor však na to, že má-li identifikovaná osoba povinnost podat souhrnné hlášení, pak je povinna ho podat elektronicky podle § 102 zákona o DPH.

Obdobně vznikne-li plátci povinnost podat elektronický výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH, nehraje roli, zda má obrat pod 6 mil. Kč.

Kdy vzniká tato povinnost poprvé?

Povinnost podat přiznání elektronicky se týká i daňového přiznání za prosinec 2013, resp. za 4. čtvrtletí 2013, případně i za dřívější zdaňovací období, pokud do 31. 12. 2013 nebylo podáno.

Pokud plátce – fyzická osoba – překročí obrat, pak jí vzniká povinnost elektronického podání od podání za následující zdaňovací období. Například při překročení v únoru 2014 od dubna 2014 u měsíčního plátce a od července u čtvrtletního plátce.

Pokud plátce – fyzická osoba přesáhl obrat 6 mil. Kč v roce 2013, má povinnost podávat elektronické podání od února 2014 (u měsíčního plátce) nebo od 2. čtvrtletí 2014 (u čtvrtletního plátce).

Ručení není jedinou novinkou, která v oblasti DPH od příštího roku platí. Od prvního ledna roku 2014 bude muset řada firem komunikovat s finančními úřady jen elektronicky. Týká se to jak daňových přiznání, tak hlášení včetně příloh. Elektronicky budou muset podnikatelé podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě.

Výjimku mají drobní podnikatelé

Jedinou výjimku mají pouze plátci DPH – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě. Pro úplnost je třeba dodat, že pro všechny plátce DPH bez rozdílu zůstává nadále zachována povinnost elektronického podání pokud jde o podání Výpisu z evidence pro daňové účely v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a odst.5 zákona o DPH), doplnila Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.Ručení není jedinou novinkou, která v oblasti DPH od příštího roku platí. Od prvního ledna roku 2014 bude muset řada firem komunikovat s finančními úřady jen elektronicky. Týká se to jak daňových přiznání, tak hlášení včetně příloh. Elektronicky budou muset podnikatelé podávat také Přihlášku k registraci za plátce DPH a Oznámení o změně registračních údajů u plátce DPH. Výjimku mají pouze plátci – fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 milionů korun. Ti si budou moci vybrat, zda budou se správci daně komunikovat elektronicky, nebo v klasické papírové podobě.