Povinná registrace k DPH od 2015 zůstává na hranici 1 mil. Kč

06.01.2015 11:45

Předpokládáte v roce 2014 obrat vyšší než 1.000.000,-Kč? Dosud nejste plátci DPH?

Pozorně čtěte od 1. 1. 2015 se limit pro povinnou registraci k DPH nesnižuje a zůstává hranice jednoho milionu korun.

Povinně se budou muset přihlásit k plátcovství daně z přidané hodnoty ty podnikatelské subjekty, které v roce 2014 překročí obrat 1.000.000,- Kč.

 Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty § 6:

odstavec (1) Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1.000.000,- Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně.

Jestliže výše uvedený obrat překročíte, jste plátci DPH od 1. 1. 2015 se všemi právy a povinnostmi. Můžete si uplatnit odpočet u přijatých plněních (nákup zboží, služeb, majetku) ale také odvést DPH u uskutečněných plněních (Vaše vydané faktury, denní tržby…).

Jste povinni vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle zákona o DPH. Znát správný postup při výpočtu daně z přidané hodnoty. Každý měsíc podávat přiznání k této dani na příslušném finančním úřadu. V případě zasílání zboží do EU, poskytování služeb do EU, provádění stavebních prací, nebo jste příjemci těchto prací jste povinni podávat Souhrnné hlášení a Výpis z evidence pro daňové účely.