Od 1. 1. 2017 je pro účely cestovních náhrad účinná nová vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb

06.01.2017 10:22

Od 1. 1. 2017 je pro účely cestovních náhrad účinná nová vyhláška MPSV č. 440/2016 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, následující:

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel


Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u:

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,

b) osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot


Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí:

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017 a ruší zároveň dosavadní platnou vyhlášku č. 385/2015 Sb.