Novinky v DPH od 29. července 2016

10.08.2016 12:04

Pod číslem 243/2016 vyšel ve Sbírce zákonů zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Mimo jiné přinesl novelizaci zákona o DPH.

Novelizace upravuje následující oblasti:

  • Lhůta pro odpověď na výzvu u kontrolního hlášení

Lhůta 5 kalendářních dnů u výzev je prodloužena na 5 pracovních dnů.

  • Prominutí pokut

Možnost prominutí je zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti je možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely.

  • Automatické prominutí pokuty

U pokuty 1 000 Kč za pozdní podání kontrolního hlášení bez výzvy správce daně je tolerováno jedno pochybení pro každý kalendářní rok. Není nutné podávat žádost o prominutí. Pokuty v této hodnotě, u nichž důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely, účinností novely zanikly.

 

  • Reverse charge na dodávky zboží od osob neusazených a neregistrovaných k DPH

Na dodávky zboží v rámci ČR plátci osobou neusazenou a neregistrovanou v ČR má být uplatněn režim přenosu daňové povinnosti na příjemce. Dříve v takovýchto případech vznikala dodavateli povinnost registrace k DPH.

 

  • Dodání zboží do svobodného skladu a v rámci skladu

Dodání zboží ve svobodném skladě není již považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH. Umístění zboží do svobodného skladu v tuzemsku není již považováno za osvobozený vývoz zboží s nárokem na odpočet DPH.