Návrh novelizace zákona o účetnictví od roku 2016 obsahuje kategorizaci účetních jednotek

13.05.2015 09:48

Návrh novelizace zákona o účetnictví od roku 2016 obsahuje kategorizaci účetních jednotek. Jejím cílem je stanovit rozsah povinností pro účetní jednotky od mikro po velké.

Návrh změny zákona o účetnictví obsahuje následující popis kategorií účetních jednotek:

- Mikro účetní jednotky

Takové jednotky mají mít následující charakteristiky:

 • Úhrn rozvahových aktiv do 9 mil. Kč ročně.
 • Čistý obrat za 12měsíční období do 18 mil. Kč.
 • Průměrný počet zaměstnanců do 10 včetně.

 

- Malé účetní jednotky

Takové jednotky mají mít následující charakteristiky:

 • Úhrn rozvahových aktiv do 100 mil. Kč ročně.
 • Čistý obrat za 12měsíční období do 18 mil. Kč.
 • Průměrný počet zaměstnanců do 50 včetně.

 

- Střední účetní jednotky

Takové jednotky mají mít následující charakteristiky:

 • Úhrn rozvahových aktiv do 500 mil. Kč ročně.
 • Čistý obrat za 12měsíční období do 1 mld. Kč.
 • Průměrný počet zaměstnanců do 250 včetně.

 

- Velké účetní jednotky

Takové jednotky mají mít následující charakteristiky:

 • Úhrn rozvahových aktiv nad 500 mil. Kč ročně.
 • Čistý obrat za 12měsíční období nad 1 mld. Kč.
 • Průměrný počet zaměstnanců nad 250.

 

Kategorizace má vliv na obsah výroční zprávy, rozsah sestavení účetní závěrky či povinnost auditu.