Náležitosti daňového dokladu od 1.1.2013

11.07.2013 10:03

Daňový doklad, jak v listinné, tak elektronické podobě musí splňovat podmínky stanovené zákonem o DPH, musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 a následujících paragrafech zákona o DPH. Z důvodu zajištění neporušenosti obsahu daňového dokladu nelze proto doplňovat nebo opravovat náležitosti na daňovém dokladu.

Další údaje (mimo zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu) plátce zaznamená v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty podle § 100, popř. § 100a zákona o DPH, nebo i jiným způsobem, kterým neporuší původní obsah daňového dokladu. Pokud tedy plátce doplní na daňový doklad další, jiné údaje, než jsou povinné náležitosti daňového dokladu, a to tak, že obsah daňového dokladu požadovaný podle zákona o DPH tímto doplněním dalších údajů zůstane nezměněn (nezmění se povinné náležitosti podle § 29 a následujících paragrafů zákona o DPH), bude se takový doklad považovat za nezměněný. Takto mohou být doplněny zejména údaje o zpracování a účtování o dokladu.

 

Daňové doklady

Právní úprava daňových dokladů byla v zákoně o DPH kompletně změněna, a to v důsledku zapracování druhé směrnice o fakturaci (směrnice 2010/45/EU). Právní úprava daňových dokladů obsahuje řadu dílčích problémů, např.:

  • podoba daňových dokladů (papírové, elektronické), typy daňových dokladů, náležitosti daňových dokladů, lhůty pro vystavení apod.
  • věrohodnost původu, neporušenost obsahu a čitelnost daňových dokladů
  • úschova daňových dokladů.

Daňové doklady musí obsahovat např. tyto formální náležitosti:

 

 

odkaz na příslušné ustanovení o osvobození

sdělení „daň odvede zákazník“

za plnění v režimu tuzemského přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH  (např. při poskytování stavebních a montážních prací dle § 92e)

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ano (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH)

za prodej zboží – dodání zboží do jiného členského státu

ano (§ 29 odst. 2 písm. a) ZDPH) – odkaz na § 64 ZDPH nebo na čl. 138 směrnice 2006/112/ES

ne – zákazník neodvádí daň z dodání zboží, ale z navazujícího plnění, kterým je pořízení zboží z jiného členského státu

za prodej zboží – vývoz zboží

ano (§ 29 odst. 2 písm. a) ZDPH) – odkaz na § 66 ZDPH nebo na čl. 146 směrnice 2006/112/ES

ne

za poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění v jiném členském státě

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ano (§ 29 odst. 2 písm. c) ZDPH);

u služby uváděné do souhrnného hlášení vždy;

u služby neuváděné do souhrnného hlášení, pokud podle právní úpravy daného členského státu přiznává daň příjemce;

odkaz na příslušné ustanovení (na čl. 196 směrnice 2006/112/ES u služeb uváděných do souhrnného hlášení popř. u služeb neuváděných do souhrnného hlášení na čl. 194 a příslušnou právní úpravu daného státu) není nutný

za poskytnutí služby osobě povinné k dani s místem plnění mimo EU

ne – nejedná se o osvobozené plnění

ne

 

 

Text „daň odvede zákazník“ by měl být recipročně uveden i na přijatých daňových dokladech ke službám přijatých od osob usazených v jiných členských státech. Jednotlivé jazykové mutace tohoto textu jsou tyto:

bulharsky „обратно начисляване“ litevsky „Atvirkštinis apmokestinimas“

španělsky

“inversión del sujeto pasivo”

maďarsky

„fordított adózás“

dánsky

„omvendt betalingspligt“

maltsky

„Inverżjoni tal-ħlas“

německy

„Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“

holandsky

„Btw verlegd”

estonsky

„pöördmaksustamine”

polsky

„odwrotne obciążenie“

řecky

“Αντίστροφη επιβάρυνση”

portugalsky

“Autoliquidação”

anglicky

“Reverse charge“

rumunsky

„taxare inversă“

francouzsky

“Autoliquidation”

slovensky

„prenesenie daňovej povinnosti“

irsky

 

slovinsky

„Reverse Charge“

italsky

“inversione contabile”

finsky

„käännetty verovelvollisuus“

lotyšsky

“nodokļa apgrieztā maksāšana”

švédsky

„omvänd betalningsskyldighet