Minimální mzda se od 1. ledna 2016 zvýší na 9 900 Kč.

04.09.2015 10:03

Vláda včera schválila zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2016. Stejně jako vloni se minimální mzda zvýší o 700 Kč, tedy z dosavadních 9200 Kč na 9900 Kč. Příslušnou změnu nařízení vlády č. 567/2006 Sb. schválil kabinet Bohuslava Sobotky jako kompromis, s nímž ale nejsou spokojeni ani zaměstnavatelé ani odbory. Současně se zvýšením měsíční minimální mzdy dochází také ke zvýšení základní hodinové sazby a nejnižších úrovní tzv. zaručené mzdy. Vzroste také minimální mzda pro zdravotně postižené, a to na 9300 Kč.


Minimální mzda bude od 1. 1. 2016 zvýšena novým včera schváleným nařízením, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí. Minimální mzda se mění nařízením vlády na základě § 111 odst. 2 a § 112 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Vláda se letos nedokázala se zástupci odborů a zaměstnavatelů dohodnout na částce, o kterou by měla být minimální mzda navýšena. Zaměstnavatelé navrhovali růst o 500 Kč, odboráři požadovali tisícikorunu. Nakonec byl tedy schválen kompromis a minimální mzda se zvýší stejně jako vloni o 700 Kč na 9900 Kč. Zároveň bude valorizována výše základní hodinové sazby ze současných 55,00 Kč na 58,70 Kč. V návaznosti na to byly zvýšeny i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. Zaručené mzdy jsou odstupňovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Minimální tarify pro jednotlivé profese jsou rozděleny do 8 skupin. Náročnost prací v jednotlivých skupinách je popsána v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb., kde jsou uvedeny i příklady konkrétních prací v těchto skupinách a různých oborech.

Zaručená mzda se pro jednotlivé skupiny zvyšuje takto:

Skupina
prací
Nejnižší úroveň zaručené mzdy
v Kč za hodinu v Kč za měsíc
nyní od 1. 1. 2016 nyní od 1. 1. 2016
1. 55,00 58,70 9 200  9 900
2. 60,70 64,80 10 200 10 900
3. 67,00 71,60 11 200 12 100
4. 74,00 79,00 12 400 13 300
5. 81,70 87,20 13  700 14 700
6. 90,20 96,30 15  100 16 200
7. 99,60 106,30 16 700 17 900
8. 110,00 117,40 18 400 19 800
 
Po několika letech bude od 1. 1. 2016 zvýšena i sazba minimální mzdy a nejnižší úrovně zaručené mzdy při omezeném pracovním uplatnění zaměstnance, a to na 9300 Kč.