Kniha jízd - vše, co byste měli vědět

11.05.2011 11:41

 

Co je kniha jízd

 

Kniha jízd je účetní doklad, ve kterém jsou zaznamenány údaje o jednotlivých jízdách automobilu v obchodním majetku nebo vozu soukromého, užívaného k podnikání.

 
 

Tyto údaje slouží finančnímu úřadu k tomu, aby zjistil, zda je automobil skutečně využíván k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

 

Používá se v tištěné podobě, ale existují i kvalitní softwary, které jsou pro vedení příjemnější. Software nabízí zjednodušení práce, protože se vám samy sečtou kilometry a spočítají další matematické operace.

 

 
 

Kdo musí vést knihu jízd

 

Knihu jízd potřebujete, pokud vlastníte vozy v obchodním majetku, v nájmu, nebo máte automobily pořízené na leasingči vypůjčené.

 

V případě, že firemní vozidlo používáte i k soukromým cestám, musíte je do knihy jízd uvádět. Zjednodušeně řečeno pak celkové náklady (pohonné hmoty, nájem, opravy atd.) musíte snížit právě o podíl soukromých cest.

 

Knihu jízd musíte vést také v případě, že k podnikání používáte soukromý automobil. Zaznamenáváte jen služební jízdy a za každý takto ujetý kilometr si účtujete adekvátní částku.

 

 
 

Obsah knihy jízd

 

Základní údaje:

 
  • Bližší identifikace řidiče a vozu
  • Datum jízdy včetně bližšího stanovení času
  • Výchozí místo, odkud vůz odjel na »služební cestu«
  • Cílové místo, případně místa, kterými vůz projížděl
  • Stav tachometru před jízdou a po ní
  •  Čerpání pohonných hmot během jízdy
 

Další údaje:

 
  • Zda bylo během služební cesty do zahraničí placeno mýto
  • podrobnosti o závadách, které se během jízdy vyskytly, apod.


Jednotlivé záznamy musí být uspořádány chronologicky a veškerá data na sebe musí navazovat, což se týká především počátečních a koncových stavů tachometru. U knihy jízd v tištěné formě nesmí chybět u identifikace řidiče i jeho podpis.

 

 
 

Shrnutí problematiky knihy jízd

 

Knihu jízd vedete pokud máte automobil jako součást firemního majetku i pokud užíváte soukromý vůz k podnikatelské činnosti. Kniha jízd nemusí být v tištěné podobě a také ji nemusíte mít neustále v autě s sebou. K hlavním údajům, které do knihy jízd zaznamenáváme patří datum jízdy, výchozí a cílové místo, stav tachometru před jízdou i po jízdě, popř. také čerpání pohonných hmot.