K placení daně z nemovitých věcí

02.05.2017 15:47

Dnem 31. května 2017 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí (první splátky daně) na zdaňovací období roku 2017.

Poplatníkům daně z nemovitých věcí budou zasílány daňové složenky k placení této daně. Uhrazení daně prostřednictvím daňové složenky je zdarma.

Složenka s označením Poštovní poukázka A doklad V/DS je doručována fyzickým osobám – poplatníkům daně z nemovitých věcí tak, aby ji obdrželi nejpozději do 19. května 2017. Na alonži je uvedena výše a splatnost daně z nemovitých věcí na rok 2017, uhrazovanou částku vyplní poplatník daně na složenku. Na složence je již předtištěn název a číslo bankovního účtu místně příslušného finančního úřadu, kterému se daň platí. Daň z nemovitých věcí je stanovena celkovou částkou za všechny nemovité věci poplatníka, které se nacházejí na území příslušného kraje. Na alonži složenky je také uveden název a adresa spravujícího územního pracoviště finančního úřadu, kde má poplatník uložen svůj daňový spis k dani z nemovitých věcí. Má-li poplatník nemovité věci, které se nacházejí na území dvou nebo více krajů (tj. v obvodech územní působnosti dvou nebo více finančních úřadů), obdrží složenky pro placení daně za všechny příslušné finanční úřady v jedné obálce.

Pro většinu občanů bude nejpohodlnějším způsobem zaplacení daně bezhotovostní převod částky na bankovní účet. K bezhotovostní platbě daně prostřednictvím internetového bankovnictví lze využít QR kód umístěný na alonži složenky.

V hotovosti lze daňovou povinnost zaplatit pouze na pokladnách územních pracovišť. Pokladny jsou obvykle otevřeny vždy v pondělí (mimo státní svátek) a středu od 8.00 do 11.00 hod. a od 12.00 do 15.00 hod. Ve dnech 29. 5. 2017 až 31. 5. 2017 budou pokladny otevřeny ve výše uvedených hodinách každý pracovní den.

Poplatníkům využívajícím úhradu daně z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (tzv. SIPO) nebude zaslána složenka pro placení daně. Daň z nemovitých věcí bude předepsána k úhradě prostřednictvím SIPO v měsíci květnu.

Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka. Namísto složenky obdrží e-mailovou zprávu s kompletní informací pro placení daně v příloze. K bezhotovostní platbě daně prostřednictvím internetového bankovnictví lze využít QR kód umístěný v přiložené informaci.

Více informací k placení daně z nemovitých věcí ve zdaňovacím období roku 2017 najdete na internetových stránkách Finanční správy.