Jste důchodce a podnikáte, pozor na změny od 1.1.2011?

10.02.2012 19:54

Podnikáte? Pozor, nenechte si zdanit důchod!

 

Od roku 2011 není již v § 4 odst. 3 Zákona o daních z příjmů osvobozen důchod a penze převyšující částku 36-ti násobku minimální mzdy (v současnosti 288.000 Kč) poskytované z povinného systému důchodového pojištění (tuzemský nebo i zahraniční), pokud poplatník (důchodce) zároveň:

a)    má příjem ze závislé činnosti, tj. zaměstnání (§ 6),
b)    podniká nebo provozuje jinou samostatnou výdělečnou činnost (§ 7),
c)    má příjmy z pronájmu (§ 9),
a součet příjmů ze závislé činnosti a základů daně (§7 a §9) přesáhne částku 840 tisíc Kč ročně.
 
Podle nové právní úpravy účinné od 1. 1. 2011 se i při minimálním překročení součtu příjmů podle § 6, § 7 a § 9 Zákona o daních z příjmů (tj. stanoveného ročního limitu ve výši 840.000 Kč ) zdaní celý důchod, tj. i do částky 288.000 Kč.
 

Příklad 1

Důchodce pobírá měsíční důchod 15.000 Kč, tj. za rok 180.000 Kč.
Má příjem ze závislé činnosti § 6 (zaměstnání) 660.000 Kč za rok.
 
Úhrn příjmů ze zaměstnání nepřesahuje 840.000 Kč, důchod se zdaňovat nebude.
 

Příklad 2

Roční důchod důchodce činí 300.000 Kč.
Má roční příjem ze závislé činnosti (zaměstnání) ve výši 660.000 Kč. Jiné příjmy nemá.
 
Úhrn příjmů ze zaměstnání nepřesahuje hranici 840.000 Kč, ale výše ročního důchodu přesahuje hranici 36násobku minimální mzdy, tj. 288.000 Kč, která je osvobozena.
Uvedenému důchodci se zdaní důchod vyplacený nad hranici 288.000 Kč, tj. 12.000 Kč, a to jako příjem podle § 10 Zákona o daních z příjmů, prostřednictvím daňového přiznání.
 

Příklad 3 

Roční důchod důchodce činí 180.000 Kč.
Má roční příjem ze závislé činnosti ve výši 673.000 Kč.
Dále má příjem z pronájmu ve výši 240.000 Kč za rok, výdaje uplatnil paušálem 30%. Základ daně podle § 9 tudíž činí 168.000 Kč.
 
Úhrn příjmů podle § 6 a § 9 činí 841.000 Kč (673.000 + 168.000). Tento důchodce si musí podávat daňové přiznání a danit bude celý roční důchod, tj. 180.000 Kč a 841.000 Kč.