Jak se zvýší důchody od ledna 2018?

10.11.2017 13:25

6.11.2017, Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun.

Po zveřejnění údajů o červnové inflaci Českým statistickým úřadem jsou známy všechny údaje potřebné pro stanovení celkové valorizace. Důchody se zvýší o 4 %, což u průměrné penze představuje navýšení o 475 korun.

Celkové zvýšení důchodu je stanoveno ze dvou indexů. Plně se zohledňuje meziroční růst cen mezi červny 2016 a 2017, který činil 2,3 %. Druhým indexem je růst reálných mezd v loňském roce. Ten činil 3,3 % a pro zvýšení důchodů je použita polovina tohoto růstu, což po zaokrouhlení představuje 1,7 %. Přehled vývoje valorizace důchodů v letech 2008 až 2018 je znázorněn v uvedené tabulce níže.

Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna. Podle této novely je také zohledňován růst indexu životních nákladů domácností důchodců, který ale loni dosáhl pouze 2,1 %, a proto se ve valorizaci od ledna 2018 použije obecný index spotřebitelských cen ve výši 2,3 %. V případě, že by byl započítáván růst reálných mezd pouze z jedné třetiny, jako tomu bylo doposud, pak by důchody vzrostly o 3,4 %, což by u průměrného starobního důchodu činilo 410 korun.

Na základě údajů ČSÚ se základní výměra důchodu k 1. lednu 2018 zvýší o 150 Kč na 2 700 Kč. Ke stejnému datu bude zvýšena i procentní výměra důchodů, a to o 3,5 %.

 

Výdaje na valorizaci budou v roce 2018 činit 16,6 miliardy korun.

Zvýšení průměrného sólo vypláceného starobního důchodu

Měsíc   zvýšení

Celkem   v Kč

Celkem   v %

Leden   2008

350,-

4,0

Srpen   2008

470,-

5,1

Leden   2009

333,-

3,5

Leden   2011

377,-

3,7

Leden   2012

178,-

1,7

Leden   2013

141,-

1,3

Leden   2014

49,-

0,4

Leden   2015

205,-

1,9

Leden   2016

40,-

0,4

Leden   2017

313,-

2,7

Leden 2018

475,-

4,0