Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH ve znění účinném od 1. 7. 2017 ve vybraných oblastech

23.06.2017 12:20

V souvislosti s novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 170/2017 Sb., účinném od 1. 7. 2017, vydává Generální finanční ředitelství následující Informace.