Informace GFŘ k aplikaci právního institutu tzv. nespolehlivého plátce

07.08.2017 11:53

Generální finanční ředitelství vydalo další Informaci k aplikaci § 106a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění Dodatku č. 3. Připomeňme, že ustanovení § 106a zákona o DPH stanoví podmínky pro aplikaci právního institutu tzv. nespolehlivého plátce. Tento institut, zejména v kombinaci s § 109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárně sloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.