GFŘ vydalo metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb

16.09.2016 09:50

Generální finanční ředitelství vydalo nový metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb. Tento pokyn bude sloužit jak pro potřebu subjektů evidence tržeb, tak pro správce daně.

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, který upravuje práva, povinnosti a postupy uplatňované při evidenci tržeb a postupy s nimi související, nabyl platnosti vyhlášením ve Sbírce zákonů dne 13. dubna 2016. Současně se zákonem o evidenci tržeb nabyl platnosti doprovodný zákon č. 113/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb.

Tyto nové zákony vyvolaly řadu otázek a nejasností, proto vydává GFŘ nový pokyn, který informuje a rozebírá jednotlivé okruhy problémů týkajících se evidence tržeb.

Obsahem pokynu jsou tedy zejména tyto body:

  • definuje subjekt a předmět evidence tržeb
  • rozebírá co je a není evidovanou tržbou
  • rozebírá dále tržby evidované ve zjednodušeném režimu a tržby vyloučené z evidence tržeb
  • definuje blíže povinnosti poplatníka (např. povinnost přidělení autentizačních údajů a certifikátu pro evidenci tržeb, další oznamovací a evidenční povinnosti) a dále pravomoci orgánu příslušného k prověřování plnění povinností
  • vysvětluje i další informační povinnosti poplatníka a správce daně
  • prostor je věnován i rozboru správních deliktů, opatření k vynucení nápravy či závaznému posouzení

Plné znění metodického pokynu k aplikaci zákona o evidenci tržeb

Připomeňme, že:

  • žádat o příslušné autentizační údaje lze od 1. 9. 2016 a
  • připojovat se k evidenci tržeb budou podnikatelé postupně, a to v těchto fázích.

1.   fáze (od 1. prosince 2016) – ubytovací a stravovací služby (HoReCa)

NACE   55

Ubytování   (většinou   krátkodobé ubytování, hotely, kempy, penziony, tábořiště, ubytovny,…)

NACE   56

Stravování   a pohostinství –   pouze tržby za stravovací služby (nabízená jídla a nápoje k okamžité   konzumaci na místě, restaurace, hospody, kavárny, kantýny, …)

2.   fáze (od 1. března 2017) – maloobchod a velkoobchod

NACE   45.1

Obchod   s motorovými vozidly, kromě motocyklů

NACE   45.3

Obchod   s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů

NACE   45.4

Obchod,   opravy a údržba motocyklů, jejich dílů a příslušenství

NACE   46

Velkoobchod,   kromě motorových vozidel

NACE   47

Maloobchod,   kromě motorových vozidel (vč. stánkového prodeje, prodeje na   tržištích, …)

3.   fáze (od 1. března 2018) – ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4.   fázi zahrnuje   všechny ostatní NACE neuvedené v jiných fázích:

NACE   56

Stravování   a pohostinství -   tržby z dodání zboží (tržby za stravování, které není stravovací službou)

NACE   01

Rostlinná   a živočišná výroba, myslivost a související činnosti (podnikatelé ve   výrobě)

NACE   10

Výroba   potravinářských výrobků (např. pekaři, cukráři, řezníci…)

NACE   49

Pozemní   a potrubní doprava (např. taxislužba, železniční osobní doprava   meziměstská, silniční nákladní doprava, …)

NACE   69

Právní   a účetnické činnosti (právníci, účetní, …)

NACE   75

Veterinární   činnost

NACE   86

Zdravotní   péče (lékaři,   dentisté, …)

a   další činnosti NACE

02,   03, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 18, 19, 20.1, 20.2, 20.3, 20.5, 20.6, 21, 24,   26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45.2 (autoservisy), 50,   51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68 („dlouhodobé“   ubytování), 70, 71, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 87, 88,   90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99

4.   fáze (od 1. června 2018) – vybraná řemesla a výrobní činnosti

NACE   13

Výroba   textilií

NACE   14

Výroba   oděvů

NACE   15

Výroba   usní a souvisejících výrobků

NACE   16

Zpracování   dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě   nábytku

NACE   17

Výroba   papíru a výroků z papíru

NACE   20.4

Výroba   mýdel a detergentů, čistících a leštících prostředků, parfémů a toaletních   přípravků

NACE   22

Výroba   pryžových a plastových výrobků

NACE   23

Výroba   ostatních nekovových minerálních výrobků

NACE   25

Výroba   kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení

NACE   31

Výroba   nábytku

NACE   32

Ostatní   zpracovatelský průmysl (výrobci her a hraček, sportovních potřeb,   hudebních nástrojů,…)

NACE   33

Opravy   a instalace strojů a zařízení

NACE   43

Specializované   stavební činnosti (např. elektrikáři, obkladači, malíři, pokrývači…)

NACE   95

Opravy   počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost (např. „hodinový   manžel“, opravář počítačů,…)

NACE   96

Poskytování   ostatních osobních služeb (např. kadeřnice, maséři, kartářky,…)

Poznámka:

Jako pomůcku pro zatřiďování tržeb z podnikatelských činností podle kódů NACE lze využít dokument „Vysvětlivky“, které vypracoval a spravuje Český statistický úřad.

Odkaz: https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace_ekonomickych_cinnosti_cz_nace