GFŘ k rozšíření režimu přenosu daňové povinnosti od 1.4.2017

21.03.2017 18:30

Od 1. dubna 2017 má být rozšířen režim přenosu daňové povinnosti o další plnění. Generální finanční ředitelství připravuje informaci, která má obsahovat výklad ke správné aplikaci.

Režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH je aplikován pouze na zdanitelná plnění mezi českými plátci DPH, pokud je místo plnění v ČR. Nově má být od 1. dubna 2017 použit i na tato plnění:

1. Zprostředkování dodání investičního zlata, u kterého se výrobce rozhodl uplatnit daň

Pokud se výrobce investičního zlata nebo osoba přeměňující zlato na investiční zlato rozhodne uplatnit daň, povinně použije režim přenosu daňové povinnosti. Obdobně má platit, že pokud se zprostředkovatel rozhodl pro uplatnění daně u obstarání dodání zlata jinému plátci, pak musí použít režim přenosu. 

2. Dodání nemovité věci dlužníkem na základě rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji

Např. jde o prodej ve veřejné nedobrovolné dražbě při soudním prodeji majetku v rámci likvidace podniku. Specificky může být určen den uskutečnění zdanitelného plnění (dnem příklepu).

3. Poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce

Má jít o agenturní zaměstnávání osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, který práci přiděluje a dohlíží na její provedení (činnost agentury práce). Podmínkou je, že pracovní síla je poskytnuta pro stavební nebo montážní práce, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43.

4. Dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky

Poskytnutí zboží jako záruky není předmětem daně. Teprve prodej zboží příjemcem záruky (věřitelem) třetí straně.

5. Dodání zboží třetí osobou, která nabyla právo na realizaci výhrady vlastnictví

Dodání zboží není jenom z důvodu zřízení výhrady vlastnictví v režimu přenosu daňové povinnosti. Pokud dodavatel postoupil své právo na realizaci výhrady vlastnictví třetí osobě v situaci, kdy kupující neuhradil kupní cenu, pak ani postoupení této pohledávky není v režimu přenosu daňové povinnosti. Teprve až nabyvatel práva požaduje vydání zboží, pak dodání zboží mezi kupujícím a nabyvatelem podléhá režimu přenosu daňové povinnosti.