Finanční správa spustila speciální webové stránky k elektronické evidenci tržeb

20.04.2016 09:34

Na adrese www.e-trzby.cz/ můžete najít v uživatelsky příjemném prostředí moderních stránek potřebné informace o nově zaváděném systému. Vč. poradenského servisu!

Webové stránky jsou rozděleny do několika tematických oblastí - například „Podnikatel/Firma“, „Zákazník“ a „IT/Vývojář“. V každé z oblastí jsou přehledným způsobem k dispozici informace , jak se na evidování tržeb připravit, co bude nový systém obnášet pro podnikatele i zákazníky nebo jak zkontrolovat, zda účtenka byla zaevidována.

Užitečná je také sekce nejčastějších dotazů a odpovědí. V případě jakýchkoli nejasností a specifických dotazů mohou tazatelé vyplnit a odeslat tzv. „Kontaktní formulář“, na jehož základě následně obdrží od odborníků na systém odpověď. Stránky budou podle potřeby dále aktualizovány a doplňovány.