Novinky

Správa DPH ve sdružení po novele zákona účinné od 1. 7. 2017

08.12.2017 16:15
Novela zákona o DPH č. 170/2017 Sb. přinesla od 01.07.2017 podstatné změny pro společníky společností (sdružení) týkající se správy DPH. Dotaz: Jak máme prosím postupovat od 1. 1. 2019 u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), kterou tvoří dvě FO. Veškeré doklady jsou vystavovány na IČO a...

Sdělení k tiskopisům pro daňové přiznání 2017

08.12.2017 16:12
4.12.2017, Zdroj: Česká daňová správa Finanční správa vydala upozornění k tiskopisům, které se týkají daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017. Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci...

Změny u rodičovského příspěvku a zvýšení přídavků na děti od 1. 1. 2018

08.12.2017 16:09
7.12.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Od ledna 2018 nás čekají změny ve výplatě rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Zvyšují se i přídavky na děti… Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání...

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

08.12.2017 16:05
V roce 2018 budou opět platit pro OSVČ o něco vyšší zálohy na zdravotní  i sociální pojištění. Zdravotní pojištění Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění se zvyšuje z částky 1 906 Kč na 2 024 Kč. Sociální pojištění Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové...

Sdělení pro plátce daně ze závislé činnosti a tvůrce mzdových programů k § 6 odst. 4 zákona o daních z příjmů

22.11.2017 15:55
15.11.2017, Zdroj: Finanční správa V souvislosti se změnou v § 6 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), účinnou od 1. 1. 2018, která se použije poprvé při zdanění příjmů ze závislé činnosti plynoucích za kalendářní měsíc leden 2018. Podle...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>