Novinky

Přehled nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018

03.01.2018 13:34
29.12.2017, Zdroj: Finanční správa Daň z příjmů fyzických osob. Kontrolní hlášení. Daň z příjmů fyzických osob Změny v důsledku zvýšení minimální mzdy Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12.200 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). A v důsledku toho: zvyšuje se částka...

Změny v účetní vyhlášce od 1. 1. 2018

23.12.2017 14:54
Vyhláškou č. 441/2017 Sb., která byla zveřejněna ve Sbírce zákonů 15. prosince, dochází s účinností od 1. ledna 2018 ke změnám vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě...

Správa DPH ve sdružení po novele zákona účinné od 1. 7. 2017

08.12.2017 16:15
Novela zákona o DPH č. 170/2017 Sb. přinesla od 01.07.2017 podstatné změny pro společníky společností (sdružení) týkající se správy DPH. Dotaz: Jak máme prosím postupovat od 1. 1. 2019 u společnosti (sdružení bez právní subjektivity), kterou tvoří dvě FO. Veškeré doklady jsou vystavovány na IČO a...

Sdělení k tiskopisům pro daňové přiznání 2017

08.12.2017 16:12
4.12.2017, Zdroj: Česká daňová správa Finanční správa vydala upozornění k tiskopisům, které se týkají daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017. Upozorňujeme poplatníky daně z příjmů fyzických osob podávající daňové přiznání za zdaňovací období 2017, že budou moci...

Změny u rodičovského příspěvku a zvýšení přídavků na děti od 1. 1. 2018

08.12.2017 16:09
7.12.2017, Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí Od ledna 2018 nás čekají změny ve výplatě rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Zvyšují se i přídavky na děti… Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>