Opatření COVID-19

Lhůta pro schválení účetní závěrky byla prodloužena

19.05.2020 21:01
d 24. 4. 2020 je účinný zákon, který speciálně upravuje běh lhůt pro účely různých řízení. Dotýká se též lhůty pro schválení účetní závěrky. Podle zákona o obchodních korporacích má být řádná účetní závěrka projednána valnou hromadou vždy nejpozději do šesti měsíců od posledního dne...

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Termín pro podání přiznání k DPH

24.03.2020 20:20
I za platnosti nouzového stavu, omezení pohybu občanů a dalších přijatých mimořádných opatřeních v souvislosti s COVID-19 zůstává pro podání přiznání k DPH za únor 2020 v platnosti termín 25. březen 2020. Tento termín nelze prodloužit, a to ani na žádost plátce DPH....

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmů

24.03.2020 20:13
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ – Žádost o zrušení zálohy na daň z příjmůVe smyslu ustanovení § 174 daňového řádu může v odůvodněných případech správce daně stanovit zálohy jinak (tj. v jiné výši), popřípadě povolit výjimku z povinnosti daň zálohovat, a to i za celé zdaňovací období....

Máte podnět nebo potřebujete poradit

24.03.2020 18:45
https://pespropodnikatele.cz/

Vzory nejaktuálnějších žádostí ke stažení

24.03.2020 18:44
Vzory nejaktuálnějších žádostí ke staženíNíže naleznete ke stažení vzory dvou nejaktuálnějších žádostí, které podávají podnikatelé svému finančnímu úřadu. Další vzory budeme přidávat později i s ohledem na probíhající legislativní proces, který by měl situaci zjednodušit (zejména žádost o prominutí...

Daňové otázky

24.03.2020 18:43
Daňové otázkyDetailnější informace k daním lze nalézt na stránkách Ministerstva financí a Finanční správy ČR. Problematika úlev na pojistném však není (doposud) centralizovaně řešena. Plátci pojistného musí podávat vždy individuální žádosti o změnu záloh na pojistné, žádosti o placení...

Klíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům

24.03.2020 18:38
JAK NA TOAktualizovanou souhrnnou informaci, která vám zodpovíklíčové otázky ve vztahu k zaměstnancům, naleznete ZDE.

JSTE OSVČ A NEMŮŽETE NYNÍ PRACOVAT?

24.03.2020 18:37
JSTE OSVČ A NEMŮŽETE NYNÍ PRACOVAT?Přehled důležitých informacía opatření vlády ke koronaviru stahujte ZDE.

Aktuální informace opatření COVID-19 z pohledu OSVČ a zaměstnavatelů

24.03.2020 18:35
Výsledky schůze vlády z 23. 3. 2020:Ministerstvy zvažovaná opatření se mění velmi dynamicky. Úplná informace o konkrétní podobě jednotlivých návrhů není při sepisování tohoto textu známa. Opatření, pro která je nutná změna zákona, budou navíc muset projít – byť i ve stavu nouze krátkým –...

METODICKÁ DOPORUČENÍ ČESKÉ ASOCIACE ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍ

23.03.2020 18:39
METODICKÁ DOPORUČENÍ ČESKÉ ASOCIACE ÚKLIDU A ČIŠTĚNÍDoporučené postupy České asociace úklidu a čištěnípro efektivní úklid ke stažení ZDE.