Zrakově postižení podnikatelé budou dočasně vyjmuti z evidence tržeb

22.11.2017 15:53

16.11.2017, Zdroj: Ministerstvo financí

Nařízení týkající se dočasného vyloučení nevidomých a hluchoslepých podnikatelů ze systému evidence tržeb schválila vláda. Účinné je od vyhlášení ve Sbírce, tj. od 14. listopadu 2017 (zákon č. 132/2017 Sb.).

Hlavními důvody jsou jednak technické bariéry na Daňovém portálu Finanční správy a v aplikaci Elektronické evidence tržeb, které komplikují získávání autentizačních údajů i obsluhu evidence, a také nedostatečná nabídka na trhu pokladních zařízení uzpůsobených pro tuto skupinu podnikatelů. Výjimka pro tuto skupinu podnikatelů bude platit pouze do doby, než budou tyto technické problémy vyřešeny.

Podmínkou pro osvobození nevidomých podnikatelů od povinnosti evidovat tržby je předložení průkazu zdravotně postižené osoby se symbolem nevidomé nebo hluchoslepé osoby. „Aby nedocházelo ke zneužití této možnosti, navrhli jsme omezení, že pokud má podnikatel s těžkým zrakovým postižením zaměstnance nebo je společníkem a tyto osoby nemají stejný hendikep jako on, vynětí z evidence tržeb se ho netýká,“ vysvětluje náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Vyjmutí tržeb této skupiny podnikatelů z EET vyplynulo z analýzy Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb, doporučení Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a především z jednání se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), s nimiž Ministerstvo financí a Finanční správa dlouhodobě spolupracují na zpřístupnění elektronické evidence tržeb pro zrakově postižené podnikatele.

Podle informací SONS se evidence tržeb měla dotknout přibližně 1 000 až 2 000 podnikatelů, přičemž většina z nich se do EET měla zapojit od 1. března a 1. června roku 2018.

Ministerstvo financí také na žádost vlády připravilo legislativní ukotvení dočasné výjimky pro předvánoční prodej živých sladkovodních ryb. Vynětí se bude vztahovat na období 14.-24. prosince a to na ty provozovny, ve kterých se budou zabíjet, porcovat a prodávat sladkovodní ryby. 
Dle § 3 zákona č. 132/2017 Sb. evidovanou tržbou není do 31. prosince 2019 tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby.