Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2018

08.12.2017 16:05

V roce 2018 budou opět platit pro OSVČ o něco vyšší zálohy na zdravotní  i sociální pojištění.

Zdravotní pojištění

Minimální měsíční výše zálohy na zdravotní pojištění se zvyšuje z částky 1 906 Kč na 2 024 .

Sociální pojištění

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při hlavní činnosti se zvyšuje z částky 2 061 Kč na 2 189 Kč; maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové zabezpečení při vedlejší činnosti se zvyšuje z částky 825 Kč na 876 Kč; maximální pak z 32 975 Kč na 35 016 Kč.

Maximální vyměřovací základ u pojistného na sociální pojištění se zvyšuje z částky 1 355 136 Kč na 1 438 992 Kč.

Připomeňme, že v případě pojistného na důchodové zabezpečení dochází k úpravě minimální měsíční zálohy až od měsíce, ve kterém je podán přehled za předchozí rok; u zdravotního pojištění je však třeba řešit změnu výše minimální měsíční zálohy již od ledna 2018.