Výdajové paušály OSVČ 2013

13.11.2012 10:18

Výdajové paušály OSVČ

Pokud osoby samostatně výdělečně činné od roku 2013 využíjí takzvané výdajové paušály, nebudou moci současně využít daňové slevy na dítě a na manžela/manželku. Zůstane však zachována možnost využívat další úlevy, jako základní slevu na poplatníka, slevy pro tělesně postižené nebo možnost odečítat úroky z úvěru na bydlení od daňového základu (čtěte podrobněji).

V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Samotná výše paušálů se nakonec nemění, přestože ministr Kalousek původně navrhoval jejich výrazné snížení na úroveň roku 2004.

U činností spadajících do paušálů ve výši 40 a 30 procent (svobodná povolání, autorské honoráře či příjmy z pronájmu) je však nově půjde využít pouze u příjmů nepřesahující dva miliony korun.

Nepřímo živnostníky zasáhne i snížení poptávky po jejich zboží - lidé budou mít méně peněz a více šetřit.

Firemní daně se měnit nebudou. Daň z příjmů právnických osob zůstane na 19 %.

Vzroste srážková daň vůči daňovým rájům ze současných 15 na 35 %.

Zemědělcům je v současné době vrácena část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Vláda původně navrhla zrušení této daňové úlevy s účinností od roku 2013, nakonec se ale se zemědělci dohodla, že k úplnému zrušení takzvané zelené nafty dojde až v roce 2014. V roce 2013 přitom bude snížena vratka z dnešních 60 na 40 procent (čtěte podrobněji).