Vklad majetku fyzické osoby do firmy

06.04.2016 10:19

Fyzické osoby při změně formy podnikání na korporaci musí vyřešit též dříve uplatněný nárok na odpočet u tohoto majetku a pokračování v daňových odpisech.

Pokud fyzická osoba zvažuje vklad majetku, se kterým doposud podnikala, do vlastního kapitálu korporace (například s. r. o.), musí vyřešit otázku účetní hodnoty vloženého majetku v korporaci, pokračování v daňovém odpisování a DPH, pokud je plátcem daně.

Nepeněžní vklad jednotlivého hmotného majetku bude mít v účetnictví s. r. o. účetní hodnotu podle ocenění ve znaleckém posudku pro účely vkladu. Pro daňové účely pokračuje s. r. o. v daňovém odpisování započatém fyzickou osobou. U vkladatele tvoří daňová zůstatková cena nepeněžního vkladu daňovou nabývací cenu podílu na s. r. o., tj. nelze ji uplatnit u fyzické osoby jako výdaj do okamžiku, než bude podíl na s. r. o. prodán.

Nepeněžní vklad jednotlivého hmotného majetku je pro účely DPH považován za dodání zboží ve smyslu § 13 odst. 4 písm. e) zákona o DPH, pokud byl při jeho pořízení uplatněn alespoň částečně nárok na odpočet. Nabyvatel se nestává ze zákona plátcem DPH. V okamžiku vkladu tedy vzniká povinnost odvodu DPH. Zákon o DPH umožňuje odvod DPH vkladateli i nabyvateli formou společné a nerozdílné odpovědnosti.

Zároveň při vkladu má vkladatel – fyzická osoba – možnost úpravy nároku na odpočet daně. Tato možnost trvá po dobu 5 kalendářních let od uplatnění původního nároku na odpočet.