Třetí sazba DPH od 1.1.2015

15.11.2014 10:11

Zavedení třetí sazby DPH obsahuje návrh novely zákona o DPH, projednávaný v rámci sněmovního tisku č. 251. Předpokládá se, že od 1. 1. 2015 by měly být sazby DPH celkem tři:

–      základní sazba DPH ve stávající výši 21 %,

–      stávající snížená sazba ve výši 15 %, která bude označována jako první snížená sazba DPH, a

–      nová snížená sazba ve výši 10 %, která bude označována jako druhá snížená sazba DPH.

Nová 10% sazba se uplatní jen na dodání vybraného zboží, které je specifikováno v nově navržené příloze č. 3a ZDPH. Jde mj. o:

–      počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti,

–      radiofarmaka, očkovací látky, léky, a

–      hudebniny a tištěné knihy (s výjimkou těch, kde by reklama přesáhla 50 % plochy).

Novinkou je rovněž, že jak nová příloha č. 3a, tak i stávající příloha č. 3 (zboží v první snížené sazbě DPH), příloha č. 4 (umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti pro účely zvláštního režimu podle § 90 ZDPH) a příloha č. 5 (seznam zboží dodávaného v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92c ZDPH) budou svázány místo číselného kódu Harmonizovaného popisu číselného označování zboží s tzv. kódem Nomenklatury celního sazebníku v platném znění (podle přílohy I nařízení Rady EU č. 2658/87). Ale k věcné změně nedochází, neboť nomenklatura celního sazebníku je od harmonizovaného systému odvozena, takže i kódy zůstávají beze změny.