Snížení částky paušálních výdajů pro rok 2017 a 2018

14.07.2017 15:26

Změny spočívají ve dvou rovinách.

Snížení částky paušálních výdajů

Před novelizací platily tyto maximální částky paušálních výdajů:

  • 80 % paušál (zemědělci, řemeslné živnosti) – 1 600 000 Kč,
  • 60 % paušál (ostatní živnosti) – 1 200 000 Kč,
  • 40 % paušál (advokáti, autoři) – 800 000 Kč,
  • 30 % paušál (příjmy z nájmu) – 600 000 Kč.

Po novelizaci dochází ke snížení maximálních částek paušálních výdajů následovně:

  • 80 % paušál – 800 000 Kč,
  • 60 % paušál – 600 000 Kč,
  • 40 % paušál – 400 000 Kč,
  • 30 % paušál – 300 000 Kč.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že dochází ke snížení horní hranice příjmů, z nichž jsou vypočítávány paušální výdaje z původních 2 000 000 Kč na polovinu – tedy 1 000 000 Kč. Jinými slovy změna se dotýká poplatníků s příjmy přesahujícími 1 000 000 Kč.

Přímo do ZDP se dostalo upřesnění pro poplatníky fyzické osoby, které vedou účetnictví, že pro účely paušálních výdajů nejsou rozhodující výnosy, ale skutečné příjmy.

Možnosti uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti

Do novely platilo omezení možnosti uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti. Podstatou omezení je to, že pokud součet dílčích základů daně ze samostatné činnosti a z nájmu, u nichž byly uplatněny paušální výdaje, přesáhne 50 % celkového základu daně, nelze tyto slevy uplatnit. Novela toto omezení ruší!

Aby byla popisovaná problematika dořešena komplexně, je potřeba nahlédnout do přechodných ustanovení, kde je popsán průběh, jakým způsobem bude nová právní úprava nabíhat do praxe. Pro názornost si to uvedeme na kalendářních rocích 2016, 2017 a 2018.

Rok 2016

Zde samozřejmě platí původní právní úprava, tzn. horní hranice příjmů, z nichž lze uplatnit paušální výdaje, činí 2 000 000 Kč a současně také platí omezení v možnosti uplatnění slevy na manželky a daňové zvýhodnění na děti v případě, že dílčí základy daně, kde jsou uplatněny paušální výdaje, přesahují 50 % celkového základu daně.

Rok 2017

V letošním roce má poplatník na výběr, zda použije původní právní úpravu (horní hranice příjmů 2 000 000 Kč a omezení při uplatňování slev) nebo využije novou právní úpravu (horní hranice příjmů 1 000 000 Kč ale bez omezení při uplatňování slev).

Rok 2018

Od roku 2018 již na výběr poplatník nemá, musí použít novou právní úpravu, tzn. horní hranice příjmů 1 000 000 Kč, ale již bez jakéhokoliv omezení u slev na manželku a daňového zvýhodnění na děti.