Přehled povinných subjektů a harmonogram spuštění systému Elektronické evidence tržeb

19.05.2015 15:38

Kdy se spustí systém elektronické evidence, kdo se zapojí do tohoto systému a jak to vlastně funguje?

Povinné subjekty, kterým bude uložena povinnost evidovat tržby:

  • právnické osoby s podnikatelskou činností
  • podnikající fyzické osoby pokud platí (nebo mají platit) daně v České republice.

 

Cílem je spustit systém elektronické evidence tržeb v roce 2016, a to postupně.

1. vlna - osoby poskytující stravovací a ubytovací služby

2. vlna - osoby podnikající v maloobchodě a velkoobchodě

následně - po zvážení a vyhodnocení situace postupně dojde k začleňování dalších podnikatelů přijímajících platby v hotovosti.

Jak to funguje?

Technické řešení a způsob fungování Elektronické evidence tržeb.

On-line evidence tržeb

  1. Podnikatel zašle datovou zprávu o transakci ve formátu XML finanční správě (PC, tablet, mobil, pokladna…).
  2. Finanční správa ze systému zašle potvrzení o přijetí s unikátním kódem účtenky.
  3. Podnikatel vytiskne účtenku (včetně unikátního kódu).
  4. Zákazník převezme účtenku.
  5. Evidenci dané tržby si zákazník může ověřit prostřednictvím webové aplikace finanční správy

Technické řešení vyžaduje zařízení, které dokáže elektronicky komunikovat přes internet (PC, tablet, mobil, pokladna, pokladní systém…) a připojení na internet v okamžiku přijetí platby. Je čistě na uvážení podnikatele, jaké pokladní zařízení a jaký pokladní software zvolí, pokud zajistí splnění povinnosti odeslat datovou zprávu a vydat účtenku.