Pořizovací cena majetku

24.10.2011 11:04

Náklady související s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku upravuje §55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 

Způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením zásob upravuje §57 vyhlášky č. 410/2009 Sb.