Pokyn GFŘ D-30 Ke stanovení daně paušální částkou.

13.12.2016 14:47

Ke stanovení daně paušální částkou.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, dává v § 7a správci daně možnost stanovit poplatníkům daně z příjmů fyzických osob při splnění zákonných podmínek daň paušální částkou.

Generální finanční ředitelství vedeno snahou rozšířit využití zákonné možnosti stanovení daně paušální částkou a zabezpečit v maximální možné míře jednotné a objektivní rozhodování o žádostech poplatníků o stanovení daně paušální částkou, vydává tento pokyn, ve kterém jsou shrnuty zákonné předpoklady pro možnost stanovení DPFO paušální částkou a základní postupy jak ze strany správce daně, tak poplatníka.

Celý pokyn je ke stažení ZDE.

Příloha k č. j. 164077/16/7100-10111-401062 – příklady stanovení daně paušální částkou - ke stažení ZDE.