Plátci DPH registrovaní v roce 2013

24.09.2013 09:49

Plátci DPH registrovaní v roce 2013 mají ze zákona měsíční zdaňovací období, i když mají obrat do 10 mil. Kč nebo dokonce pod 2 mil. Kč. Lze období změnit na čtvrtletní?

Počínaje rokem 2013 mají všichni plátci měsíční zdaňovací období.  Plátce si může nechat změnit zdaňovací období na čtvrtletní za těchto podmínek:

  • obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 mil. Kč,
  • není nespolehlivým plátcem,
  • není skupinou a
  • změnu zdaňovacího období oznámí správci daně do konce měsíce ledna příslušného kalendářního roku.

Změnu na čtvrtletní zdaňovací období nelze učinit pro kalendářní rok, v němž byl plátce registrován, ani pro bezprostředně následující kalendářní rok. Z důvodů hodných zvláštního zřetele lze však podat do konce října roku registrace žádost, na jejímž základě může správce daně rozhodnout o změně zdaňovacího období na čtvrtletní od následujícího kalendářního roku. Zákonodárce však neuvádí, co mají být okolnosti zvláštního zřetele. Je tudíž na plátcích, jak svou žádost zdůvodní.

Plátci, kteří byli registrováni před změnou od roku 2013 a měli zdaňovací období kalendářní čtvrtletí, mohou mít i nadále čtvrtletní období, pokud splní podmínky obratu do 10 mil. Kč, nestanou se nespolehlivým plátcem a nejsou skupinovým plátcem.